GEREKLİ EVRAKLAR

ehliyet_alacaklar_dikkat_son_7_gun_h1594_4f8d7

 

Sürücü Belgesi İçin Gerekli Evraklar

 

  • 2 Adet Biyometrik Fotoğraf
  • Kimlik Fotokopisi
  • Sürücü Belgesi için Sağlık Raporu(2 resim)
  • Öğrenci Belgesi veya Diploma Fotokopisi

Sürücü Belgesi Alma Şartları

1. Sabıka Kaydı: Artık kursa kayıt yaptırırken sabıka kaydı istenmemektedir. Milli Eğitim Bakanlığı kendi veri sisteminden sabıka sorgulaması yapacak ve aşağıdaki maddelerden sabıkası olan adaylar sistemden red edilecektir. ESKİ KANUN :Türk Ceza Kanununun 403, 404 üncü maddeleri ile 572/2-3 maddelerinden ikiden fazla ve 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 28 ve 29 uncu maddeleri,6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanunun 12 nci maddesinin 3 üncü ve takip eden fıkralarındaki suçlardan hüküm giymemiş olmak, YENİ KANUN : > 5237 / 188, 190, 191 > 2918 / 119 > 4926 / 6

2. Sağlık Raporu: Yeni yasaya göre Tek gözü görmeyenler diğer gözü 10/10 görüyor ise A, B ve F sınıfı sürücü belgesi alabilmektedir.Sağlık raporunun mutlaka sertifika alınan il'de faaliyet gösteren yetkili bir sağlık biriminden alınması gerekmektedir. 3. Eğitim: 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 41 inci maddesinin (b) bendinde öngörülen A1, A2, A, B, C ve D sınıfı sürücü belgesi alacak olanlarda aranan en az İlkokul mezunu olmaları yeterli sayılır. Aşağıdaki eğitim belgeleri olanlar ehliyet alabilirler • İlkokul mezunu veya orta terk olanlar, • İlköğretim mezunu olanlar, • Lise mezunu veya öğrencisi olanlar, • Üniversite mezun veya öğrencisi olanlar

BENİ ORAYA GÖTÜR